Positieve storytelling voor een lokale community

Positieve storytelling voor een lokale community

Positieve storytelling voor een lokale community

Project: Mooi Leven Oslostraat Almere, een initiatief van de gemeente Almere, woningbouwcorporatie De Alliantie en zorgaanbieder Philadelphia

Hoe zorg je ervoor dat een straat, waar de reguliere communicatiekanalen van gemeente en woningcorporatie niet toereikend zijn, toch een community wordt? Community building in de Oslostraat, een straat waar jarenlang sprake was van overlast, vergt een innovatieve aanpak. Als communitybuilder speelde Eva van Sloten een belangrijke rol in het onderling verbinden van bewoners, ondernemers en andere partijen in en rond de Oslostraat.

Direct de diepte in? Klik op één van de onderstaande elementen uit het artikel.

Hoe verbeteren we de Oslostraat samen mét de bewoners?

Lokaal netwerken via bestaande communities

Aanpak

Online community

Selffulfilling prophecy doorbreken met positieve storytelling

Domino-effect

Het resultaat van het project

Veiligheid

Vooroordeel doorbreken

Toekomstperspectief

Hoe verbeteren we de Oslostraat samen mét de bewoners?

In het project ‘Mooi Leven Oslostraat’ staan de gelijkwaardige samenwerking met buurt, buren, lokale ondernemers, mantelzorgers en organisaties centraal. In een jaar tijd is een fundament gelegd met de community waarmee de drie initiërende organisaties de komende jaren verder bouwen. De vraag die ten grondslag ligt aan het project is: “Hoe verbeteren we de Oslostraat samen mét de bewoners?”, waarmee de volgende doelen bereikt moeten worden:

  • de leefbaarheid in de buurt verhogen;
  • semi-criminaliteit in de buurt verlagen;
  • aantrekkelijke woonlocatie voor LVB-jongeren* realiseren.

Lokaal netwerken via bestaande communities

Door lokaal te netwerken is verbinding gelegd met de bestaande communities in en om de wijk. De lokale talenten zijn opgespoord, zoals de buurtpreventiegroep, betrokken ondernemers (sleutelmaker, Indonesische toko, döner-restaurant) en een actieve jongerengroep uit de straat. Met hen is proactief verbinding gezocht en zij zijn op een positieve manier zichtbaar gemaakt, onder andere met behulp van storytelling en sociale media.

“Dankzij de Facebookgroep heb ik veel meer contact in de buurt. Sommige buren zie ik nu elke week!”

Davy, jonge bewoner en beheerder nieuwe buurt-Facebookgroep ‘Buren van de Oslostraat’

Aanpak

In het project Mooi Leven in de Oslostraat is in alle communicatiestappen bottom-up gewerkt met de buurt. Dat betekent communicatie op innovatieve manieren, zoals het leggen van 1-op-1 contacten en het toewerken naar cocreatieve werkgroepen, waarna werd gecommuniceerd met en door de wijk. Zo werd aangesloten op de communicatiemiddelen die in de straat gewoon zijn.

Er zijn evenementen georganiseerd, zoals een Burendag waarop men samen ramen lapte en zwerfvuil prikte. Een jongerengroep verzorgde de  muziek en de toko doneerde spekkoek. Samen met buurtbewoners zijn flyers gemaakt en bezorgd. Een diverse groep lokale ambassadeurs is ingezet om de boodschap van het project mond-tot-mond te verspreiden. Op die manier werden ook steeds meer buurtbewoners die minder geletterd zijn en instanties wantrouwen, geënthousiasmeerd om mee te doen aan de buurtactiviteiten.

“Je kunt bij mij altijd langskomen voor een praatje. Ik vind het als ondernemer fijn om mijn steentje te kunnen bijdragen aan een mooiere buurt.”

Roel, slotenmaker en sleutelfiguur.

Een werkgroep aan de slag met ideeën

Online community

Gedurende het project is fors ingezet op groei van de online community, naast de offline community. Veel buren waren al actief op platforms zoals Nextdoor, Facebook en Instagram, maar zij hadden elkaar nog niet online gelinkt. Er is gebruik gemaakt van local influencers op al deze drie kanalen.

Er is met name ingezet op een nieuwe Facebookgroep. Deze is samen met de buurt opgezet: een buurman verzorgt foto’s van de wijk, een ander buurman is beheerder. Lokale ondernemers hebben de groep gevonden om hun onderneming in de buurt onder de aandacht te brengen.

Ook is het sociale-media netwerk van de wijkagenten ingezet om het imago van de Oslostraat te verbeteren. Bij de Burendag werden jongeren die hielpen met opruimen van de straat getagd door de (populaire) wijkagent op zijn Instagrampagina. Dit was het gesprek van de dag onder de jongeren. Op die manier groeit ook hun eigen lokale netwerk én zelfvertrouwen.

Social media werkte drempelverlagend voor nieuwe doelgroepen. Zoals de meneer met sociale angst of de jongere met autisme die begeleid woont. Voor hen was het makkelijker om online mee te doen dan om hun deur uit te gaan. Zij konden op deze manier echt onderdeel uitmaken van de lokale community.

Selffulfilling prophecy  doorbreken met positieve storytelling

Zowel professionals als buurtbewoners geloofden in het hardnekkige en negatieve beeld dat “In de Oslostraat nooit wat lukt’ en andere zinnen als “Kijk wat een troep, typisch weer de Oslostraat”. Om deze negatieve framing, die als selffulfilling prophecy werkt, te doorbreken, is Eva actief op zoek gegaan naar positieve verhalen.

Die positieve verhalen waren er volop. Van vrijwilligers van de kerk die zwerfvuil prikken tot een vrijwillige buurtpreventiegroep die loszittende stoeptegels rapporteert. Of een slotenmaker die de stoep sneeuwvrij maakt en jongeren die met muziek verbinding zochten.

Deze nieuwe, positieve verhalen werden verspreid via word-of-mouth, social media en nieuwsbrieven en folders, zowel binnen de buurt als door de gemeente, buiten de straat.

Ook is er onder professionals awareness gecreëerd voor het negatieve frame waarin de buurt was geplaatst. Er is samen stapsgewijs gewerkt aan een nieuwe branding: “De Oslostraat bouwen we SAMEN!”

Domino-effect

Elk succesje is direct in beeld gebracht en verspreid in de eigen buurt. Op die manier werd een domino-effect gecreëerd binnen en buiten de straat. De hoop groeide bij buren dat de Oslostraat nu echt een fijne straat zou zijn om te wonen. Waar je als bewoner, met alle plus- en minpunten die er op dat moment nog even bij horen, toch trots op kunt zijn en aan mee kunt (en mag) bouwen.

“Tijdens de Burendag heb ik mijn zoon, die ergens anders woont, ook uitgenodigd. Er waren ook een paar buren voor het eerst. Het was zeker een geslaagde dag.”

Hans, bewoner Oslostraat

Het resultaat van het project

De mensen en de organisaties leerden elkaar en elkaars talenten beter te vinden.

Veiligheid

Burenruzies, semi-criminaliteit en overlast verlagen het veiligheidsgevoel. Dit zijn thema’s die al jarenlang speelden en waar we met dialogen aan hebben gewerkt. Ook is de wijkagent en jongerenagent actief betrokken. Door positieve verhalen te creëren, verzamelen en vertellen konden we hier bovendien iets tegenover stellen.

Bijdrage van individuen voor de community

De bewoners en begeleiders van Philadelphia hebben een passende plaats gekregen in een gezellige wijk voor iedereen. In hun eigen rol leveren zij een essentiële bijdrage aan het welzijn van een straat. Er zijn veel activiteiten, zoals gezamenlijk eten, Burendag en koffiemomentjes waarbij iedereen kan aansluiten. Vier jongvolwassenen die voorheen overlast veroorzaakten hebben zich zelfs aangemeld voor de buurtpreventie.

Vooroordeel doorbreken

Professionals van de organisaties zijn zich bewust geworden van het negatieve frame waarin ze de straat plaatsten. Ze zijn vastberaden om dat vooroordeel met hun collega’s te doorbreken. Maar het belangrijkste: de bewoners hebben een hele andere rol gekregen en voelen zich met hun talenten verantwoordelijk voor hun straat.

Burendag

Toekomstperspectief

De volgende stap is de intensieve samenwerking tussen buren, Stichting Philadelphia Zorg, Gemeente Almere en Woningcorporatie Alliantie die de komende jaren verder zal gaan groeien. Deze multidisciplinaire, grensoverschrijdende en nabije dienstverlening, waarbij ieder een rol heeft en pakt, is na anderhalf jaar nog pril, maar heeft wel de toekomst.

*Jongeren met een lichte verstandelijke beperking

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *