Interne community

VAN STRATEGIE NAAR UITVOERING

Krijg je strategie voor elkaar dankzij commitment op de werkvloer

Medewerkers maken elke dag het verschil. Zij weten wat goed loopt, en wat loopt stroef. Waar moppert iedereen over, wanneer wordt men enthousiast. Door met elkaar de roze olifanten aan te pakken verhoog je de productiviteit. Niet harder, maar samen-werken. 

PLAN EEN ADVIESGESPREK

MEER PRODUCTIVITEIT

Versnellen door praktische belemmeringen aan te pakken.

MEER BETROKKENHEID

De werkvloer vult strategie in, prioriteert en commiteert.

MEER WERKPLEZIER

Samenwerken maakt je werk het leukst.

“Vroeger ging interne communicatie over middelen, leiderschap, branding. Nu is het zoveel meer. Management en uitvoering hebben elkaar nodig om voorbereid te zijn op de toekomst.” – Cara Koesoemo Joedo

Interne communicatie gaat tegenwoordig over opbouwen en onderhouden van de communiyt. Want gelijkwaardigheid en mondigheid op de werkvloer vraagt om directe en transparante communicatie met alle leden van de organisatie. Met de hele community dus.

Roze olifanten in de organisatie

Roze olifanten zijn de problemen waar iedereen omheen werkt

Je kent vast wel het gedachte-experiment dat je niet mag denken aan een roze olifant. En vervolgens denk je aan niets anders meer dan aan een roze olifant.

In organisaties heb je ook roze olifanten. Het kunnen grote vraagstukken zijn, zoals implementatie van nieuwe ICT. Vaak zijn er ook heel veel kleine roze olifantjes. Onderlinge afstemming die beter moet. De mogelijkheden van de bestaande ICT worden niet benut. Klanten komen structureel te laat. Roze olifanten leiden tot frustratie en tijdverlies.

Sparren over een roze olifant?

COCREATIE EVENTS

Cocreatie is het hart van elke community. Door middel van cocreatie events wordt de community geactiveerd.

LEES MEER
INTERNE COMMUNICATIE

Via interne communicatie wordt de community versterkt. Hiervoor gebruiken we technieken zoals storytelling.

LEES MEER
TRAINING EN COACHING

Om de community te verduurzamen bieden we training en coaching. Zo wordt de community geïntegreerd in de dagelijkse organisatie.

LEES MEER

— CASUS —
Medewerkers verzinnen nieuwe communicatietool

Sinds enkele jaren werkt een GGD met zelforganisatie. Het management zet een stip op de horizon, de invulling ligt bij de professionals. Wat willen zij veranderen? In 10 multidisciplinaire werkgroepen gaan medewerkers met deze vraag aan de slag. Na een halfjaar zijn 10 verbeterplannen van start. Daarin ligt een opdracht aan medewerkers én directie.

Een van de 10 voorbeelden: sinds zelforganisatie is ingevoerd zijn medewerkers zelf verantwoordelijk voor een breed pallet onderwerpen. Juridische, financiële en technische expertise is beschikbaar, maar moeten de teams zelf inroepen. Bij wie moet een team precies zijn voor welk probleem? Veel medewerkers willen hier graag een teamgericht overzicht van. Geen tijd meer verliezen omdat je moet uitzoeken bij wie je moet zijn! Een nieuwe communicatietool brengt helderheid. De nieuwe tool wordt ontvangen met applaus!.

Met community bouw je aan integrale, werkende oplossingen

Met community ontwikkel je stap voor stap oplossingen die je zelf nooit had kunnen bedenken. Je neemt alle kanten van het vraagstuk mee. Stilstaan bij alle perspectieven leidt tot versnelling. Je geeft met elkaar handen en voeten aan de strategie van de organisatie.

1

PROTOTYPES

Stapsgewijs werken via de Plan, Do, Check, Act-cyclus leidt tot snel zichtbaar resultaat in de vorm van prototypes. 

2

KWALITEIT

Alle kanten van een vraagstuk worden meegenomen. Al deze perspectieven zorgen voor een echt werkende oplossing.

3

DRAAGVLAK

Een oplossing die kan rekenen op eigenaarschap en commitment bij de hele organisatie.

Klaar voor een interne community?

JA, IK WIL KENNISMAKEN